NL
Adult-only (16+) uren tussen 7-9u en 21-24u (Iedereen die komt zwemmen binnen deze uren moet 16+ zijn!).
Om de rust te bewaren is het verboden te springen in het zwembad.
Door te boeken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van het hotel.

Maak uw reservatie

FR
Heures réservées aux adultes (16+): 7h - 9h et 21h - 24h.
En raison de l'espace limité, il est interdit de sauter dans la piscine.
En réservant, vous acceptez les conditions générales de l'hôtel.

Reserver

EN
Adult-only (16+) hours between 7-9am and 9-12pm (Anyone coming to swim within these hours must be 16+).
Due to the limited space, it is forbidden to jump into the pool.
By booking, you agree to the hotel's general terms and conditions.

Make your reservation

DE
Adult-only (16+) Stunden zwischen 7-9 Uhr und 9-24 Uhr (Jeder, der in diesen Zeiten schwimmen möchte, muss 16+ sein!).
Um die Ruhe zu bewahren, ist es verboten, in den Pool zu springen.
Mit Ihrer Buchung erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Hotels Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Hotels einverstanden.

Bücher